Velkommen til Sundhedskonferencen Sjælland 2018

Sundhedskonferencen Jylland 2017 blev i efteråret udsolgt på rekordtid og sidenhen afholdt med stor success torsdag d. 30. november på Bygholm i Horsens. Konferencen har modtaget særedeles flotte evalueringer. Vi er derfor glade for at kunne tilbyde en gentagelse af det samme succesfulde program i sjællandske rammer. Sundhedskonferencen Sjælland 2018 afholdes på Glostrup Park Hotel d. 31. maj 2018. Der er åbnet for tilmelding til de 180 pladser, som fordeles efter “først til mølle”! Gå direkte til tilmeldingssiden her!

Livsfarlig ledelse – hverdagsvilkår i forandring – en samlet sundhedssektor?

Sundhedskonferencen har hvert år fokus på tværfaglige og tværsektorielle udfordringer og samarbejde – og henvender sig bredt til alle indenfor social- og sundhedsområdet med interesse for hverdagsvilkår, ledelse og samarbejde.

Vi arbejder – ofte under samtidig betydelig tidspres – i en hastigt foranderlig og stigende kompleks faglig verden med samtidig øgede krav om effektivitet, kvalitet, ”robusthed”, smidige samarbejdsevner på tværs, omstillingsparathed osv. Forandringsræs, tidspres og kompleksitet som hverdagsvilkår er tilstede uanset profession og sektor, og disse vilkår udfordrer og stiller særlige krav på individniveau, gruppeniveau samt på ledelsesmæssigt og organisatorisk niveau. Det er disse udfordrende forhold, disse hverdagsvilkår, som vi på Sundhedskonferencen tager udgangspunkt i.

Sundhedskonferencen Sjælland 2018 afvikles d. 31. maj 2018 på Glostrup Park Hotel. Læs mere om Glostrup Park, kørselsvejledning mm. her.  

På Sundhedskonferencen Sjælland 2018 har vi bedt fremragende formidlere, bestseller-forfattere og anerkendte forskere holde oplæg. Foredragsholderne vil – hver fra sit ståsted – bidrage med tankevækkende ny evidens, udfordre os og præsentere nye perspektiver i relation til hverdagsvilkår, samarbejde og ledelse. Foredragsholderne vil desuden give os indsigt i handlemuligheder, herunder konkrete værktøjer, som gør os bedre i stand til at forandre og håndtere hverdagens udfordrende vilkår.

Christian Ørsted er cand. merc., internationalt anerkendt ledelsesrådgiver, fremragende formidler samt forfatter til Børsens nr. 1 bestseller, Livsfarlig Ledelse. Christian Ørsted er direktør for Ørsted Udvikling & Ledelse og kendt som ledelsesekspert fra bl.a. Berlingske Business Magasin, Dagbladet Børsen, DR Aftenshowet og Politiken, og han har modtaget talrige faglige priser for sit arbejde, bl.a. en bronze-løve i Cannes. Christian har i 20 år undervist tusindvis af ledere og rådgivet en lang række danske og internationale virksomheder, bl.a. DONG Energy, Danske Bank, Udenrigsministeriet, LEGO, Novo Nordisk, Coca-Cola og Haldor Topsøe A/S. Oplev Christian Ørsted gøre op med performancekulturen og de myter om motivation, anerkendelse, personlig udvikling og teamwork, der på epidemisk vis har spredt sig i vores samfund, og som undergraver vores produktivitet og helbred. Se mere om »Livsfarlig ledelse« og download et gratis kapitel på www.livsfarligledelse.dk

Pia Callesen holder foredrag om en ny, forskningsbaseret tilgang til stress, nemlig den Metakognitive Metode. Vi er et af verdens lykkeligste folk, og alligevel bliver så mange af os ramt af stress. Der er brug for forandring, hvis vi skal komme problemet til livs! Pia Callesen vil i sit foredrag vende op og ned på vores konventionelle forståelse af stress, herunder tilgang til forebyggelse og behandling. Pia Callesen er psykolog, klinikchef, ph.d. og doktor ved Manchester University og tilmed en dygtig foredragsholder. Pia er bogaktuel med bogen Lev mere tænk mindre – Drop grublerierne og slip fri af nedtrykthed og depression med metakognitiv terapi, Politikens Forlag, 2017.

Kjeld Fredens holder foredrag under titlen Hjerne, læring og omstillingsparathed i en forandringstid. Med baggrund i hjerneforskningen vil han komme med bud på konkrete værktøjer og tiltag, der kan effektueres på individniveau, gruppeniveau såvel som ledelsesmæssigt og organisatorisk niveau. Kjeld Fredens er læge, tidl. hjerneforsker ved bl.a. Aarhus Universitet, udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord Neurocenter og vismand i Kompetencerådet. Kjeld Fredens er anerkendt for sin evne til at formidle komplekst stof på en tilgængelig måde og er forfatter til flere bøger samt medforfatter til den helt nye bog, Myten om kontrol, Gyldendal Business, 2017.

Søren Voxted er en meget efterspurgt foredragsholder, forsker, ph.d. og lektor ved Syddansk Universitet. Søren har gennem flere år forsket og undervist i offentlige ledelse. På Sundhedskonferencen vil han holde oplæg med titlen Ledelse af en samlet sundhedssektor med fokus på bl.a. udfordringer ved stigende kompleksitet som hverdagsvilkår indenfor social- og sundhedsområdet. Der er i stigende grad tale om en opgaveglidning mellem kommuner og regioner. En opgaveglidning som på afgørende vis stiller nye krav til de ansatte. Efter en årrække med fokus på selvledelse, distribueret ledelse og tilsvarende, er der igen behov for nærværende og faglig ledelse.

Læs programmet her

Tilmeld dig her

Sundhedsfagligt personale