Velkommen til Sundhedskonferencen Sjælland 2017

Sundhedskonferencen har som altid fokus på tværprofessionelt samarbejde og arbejdskultur – og henvender sig bredt til alle indenfor social- og sundhedssektoren. Sundhedskonferencen er med stor succes afholdt i Horsens i 2012 og senest i november 2016. Alle konferencens oplægsholdere fik meget flotte evalueringer. Vi gentager nu, på opfordring, succesen på Sjælland i maj 2017. Det er således vores ønske, at konferencens vigtige tematikker og tankevækkende indhold også skal være til glæde for fagpersoner indenfor social- og sundhedsområdet i den østlige del af Danmark. Samtidig får alle fagpersoner fra det øvrige Danmark endnu en mulighed for at deltage og dermed opleve det succesfulde program fra Horsens 2016.

Sundhedskonferencen Sjælland 2017 afholdes på det stilsikre og kvalitetsbevidste firestjernede hotel- og konferencested, Glostrup Park Hotel. Læs mere om Glostrup Park Hotel, kørselsvejledning mm. her.

På Sundhedskonferencen Sjælland 2017 vil nogle af landets dygtigste og mest efterspurgte forskere og faglige personligheder holde oplæg, og de vil hjælpe os til at blive klogere på både udfordringer og muligheder ved tværprofessionelt samarbejde såvel som nødvendigheden af en god arbejdskultur i bredere forstand.

En god arbejdskultur samt et velfungerende samarbejde på tværs af professioner og sektorer er en nødvendig forudsætning for et velfungerende social- og sundhedssystem, hvor både patienter og fagpersoner trives. Et velfungerende tværprofessionelt samarbejde danner grundlag for et effektivt, sammenhængende og helhedsorienteret patientforløb såvel som et godt arbejdsmiljø for de fagprofessionelle. Men vi kender alle til, at et sådant samarbejde på tværs – trods gode intentioner – ikke altid er let og uproblematisk.

På konferencen vil vi bl.a. belyse følgende spørgsmål:

  • Hvorfor er det i stigende grad nødvendigt at samarbejde på tværs?
  • Hvorfor er det ofte vanskeligt at samarbejde på tværs?
  • Er arbejdskulturen kørt af sporet?
  • Hvad kan vi helt konkret gøre for at hjælpe det tværprofessionelle samarbejde såvel som arbejdskulturen på rette spor – til glæde for alle; både fagprofessionelle, patienter og pårørende!

Førende forskere, anerkendte fagpersoner og dygtige formidlere holder oplæg:

Steen Wackerhausen er professor ved Aarhus Universitet samt University of Nordland (Norge) og har uddannelsesmæssig baggrund i henholdsvis filosofi og psykologi. Han har tidligere arbejdet bl.a. på Roskilde Universitet, University of California (UCSD), University of Hawaii (Manoa), UC Berkeley og Victory University of Wellington (New Zealand). Herudover gæsteforelæser på talrige andre universiteter i udland og indland. Hovedparten af Steen Wackerhausens forskningsaktiviteter har været og er af tværfaglig karakter, og hans publikationer er derfor at finde inden for en bred vifte af forskellige fagtidsskrifter og bøger (med emner så forskellige som kunstig intelligens, evolution, epistemologi, læring, tavs viden, professionsstudier, videnskabsteori, forskningsmetodik, refleksion og kognition, sprog, sundhed, offentlig ledelse etc.).

På Sundhedskonferencen holder Steen Wackerhausen oplæg med titlen ”Sprogets magt og forstandens forhekselse ”, hvor han vil se på ”oversprog” og ”undersprog” i den offentlige sektor og i tværfagligt samarbejde. Han vil illustrere og argumentere for, hvordan der ofte er ”sprogkamp” mellem professioner i et tværfagligt samarbejde, men også hvordan New Public Management (NPM) har skabt et økonomi- og markedsorienteret ”oversprog”, hvori de forskellige professioner og offentlige institutioners målsætninger og ”produktivitet” skal formuleres og afrapporteres. Og hvordan NPM-sproget udgør en snigende trussel både mod ”professions-sprog” og ”menneske-sprog” – og i sidste instans skaber en ”forhekselse af forstanden” og dehumanisering, både af professionsudøver og professionsbruger.

Rasmus Willig er en meget efterspurgt og fra offentligheden kendt forsker og skarp debattør. Rasmus Willig har en ph.d. i sociologi og er lektor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet. Han er tidligere formand for Dansk Sociologforening. Rasmus Willig, som er forfatter til en række bøger, og han har desuden skrevet fast for dagbladet Information og er endvidere en af arkitekterne bag Politikens kritiker- og debattørskole.

På Sundhedskonferencen holder Rasmus Willig oplæg for os med udgangspunkt i sin seneste bog, Afvæbnet Kritik. Ifølge Rasmus Willig, er der noget helt alvorligt i vejen med den offentlige arbejdskultur. Bogen er skrevet på baggrund af et datamateriale bestående af hundredevis af svar, som offentligt ansatte er blevet mødt med, hvis de har rejst kritik. Resultatet af undersøgelsen er, at offentlige ansattes kritik ikke bliver imødekommet, men i stedet ”lukket ned” – og endnu værre – vendt mod dem selv. Ifølge Rasmus Willig skaber sådanne forhold frygt, angst og usikkerhed. Endvidere er kritik forudsætningen for et levende demokrati samt den drivende kraft for forandring indenfor social- og sundhedssektoren. Rasmus Willigs oplæg på Sundhedskonferencen Sjælland 2017 vil fokusere på, at forudsætningerne for at kunne ytre kritik ofte bliver glemt – og det er ikke godt! Forudsætningerne for kritik bør være tilstede for at offentligt ansatte kan indgå i et godt arbejdsmiljø såvel som samarbejde på tværs af institutioner og professioner.

Per E. Jørgensen – læge, vicedirektør på Rigshospitalet og formand for Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde (IPLS) – holder oplæg på konferencen. Per E. Jørgensen har en bred vifte af kliniske ansættelser bag sig såvel som en doktorgrad fra Aarhus Universitet og en Master i Public Health Management. Per E. Jørgensen har således et indgående kendskab til vores sundhedssystem, dets udvikling og tidens udfordringer, herunder samarbejde på tværs.

På Sundhedskonferencen fortæller Per E. Jørgensen om Interprofessionel Læring og Samarbejde (IPLS). IPLS er en arbejdsform i praksis, hvor forskellige professioner og medlemmer af teamet i det daglige arbejde lærer af, med og om hinanden – samtidigt med at de sundhedsprofessionelle har et klart fokus på at medinddrage patient og pårørende i alle dele af patientforløbene. Ifølge Per E. Jørgensen er vores sundhedssystem under et kraftigt pres: Den sundhedsfaglige forskning og udvikling øger udbuddet, demografien med det større antal ældre borgere øger efterspørgslen, og den samfundsmæssige udvikling øger borgernes ønske om at blive medinddraget i behandlingen. Patientforløb er i stigende grad korte, komplekse og komprimerede, og det stiller nye krav til kommunikation og samarbejdsform – både internt i teamet, på tværs af afdelinger og sektorer og i forhold til patient og pårørende. Formålet med IPLS er netop at lære af, med og om hinanden er, ligesom ved relationel koordinering, og derved at skabe et samarbejde der fremmer en konstruktiv og problemløsende kommunikation i teamet.

Anders Seneca er direktør, forfatter og foredragsholder. Anders har årelang erfaring med udviklingsprocesser i bl.a. sundhedsvæsenet med fokus på forandring og forankring af kerneopgaven. Som tidligere mangeårig leder i den offentlige sektor forener og formidler Anders teori og praksiserfaring med effekt og eftertanke. Med uddannelser i statskundskab og antropologi er Anders optaget af samspillet mellem kultur og struktur samt administration og motivation. Som forfatter til bøgerne Hvad leder du efter (Artpeople) og Kend din Kerneopgave (Gyldendal) har Anders Seneca de seneste år været med til at sætte ny dagsorden og fokus i den offentlige sektor.

På Sundhedskonferencen holder Anders Seneca oplæg under titlen ”Kend Kerneopgaven! Glem alt om at tænke ud af boksen!”. Et oplæg, der giver konkret inspiration og motivation til at omsætte flotte ord til praksis i egen hverdag. Oplægget tematiserer, hvordan der gennem forandring og forankring af kerneopgaven kan skabes forudsætninger for tværprofessionelt samarbejde i sundhedsvæsenet. Frem for at tænke ud af boksen, er der brug for at kaste blikket ind i boksen og skabe en fælles forståelse for, hvad vi sammen skal lykkes med. Hvad skal der reelt samarbejdes om? Er vi enige, når det kommer til stykket? Det handler om fælles motivation som afsæt for nytænkning af kvalitet, faglighed, professionalisme og samskabelse i sundhedsvæsenet. Vi skal ikke lave det samme, men lykkes med det samme – og det kræver at forskelskraften bringes i spil, så den vigtige tværfaglighed ikke reduceres til tvær faglighed.

Karin Friis Bach åbner Sundhedskonferencen Sjælland 2017. Hun er formand for Sundhedsudvalget, medlem af forretningsudvalget og Udvalget om Det Sammenhængende Sundhedsvæsen. Vi glæder os til, at Karin Friis Bach, der besidder mangeårig og present sundhedsfaglig såvel som politisk indsigt og engagement, åbner Sundhedskonferencen Sjælland 2017. Det politiske niveau er og skal være en vigtig medspiller, når det tværprofessionelle samarbejde skal have gode rammer.

Sundhedsfagligt personale