Velkommen til Sundhedskonferencen d. 6. nov. 2018

Sundhedskonferencen har hvert år fokus på tværfaglige og tværsektorielle udfordringer og henvender sig til alle indenfor social- og sundhedsområdet uanset profession og sektor. Sundhedskonferencen afvikles d. 6. nov. 2018 på Bygholm i Horsens. Gå direkte til tilmeldingssiden her!

 

Kvalitet i sundhedsarbejdet: Pseudoarbejde– samarbejde på tværs – beslutningsstrategi – behandleren som ”medikament” – operationelt og målbart?

Vi arbejder i en hastigt foranderlig og stigende kompleks faglig verden med samtidig øgede krav om effektivitet, ”robusthed”, smidige samarbejdsevner på tværs, omstillingsparathed osv. Forandringsræs, tidspres og kompleksitet som hverdagsvilkår er tilstede uanset profession og sektor, og disse vilkår udfordrer og stiller særlige krav på individniveau, gruppeniveau samt på ledelsesmæssigt og organisatorisk niveau. Hvordan kan vi optimere kvaliteten af vores arbejde i hverdagens praksis på måder, der indtænker disse krævende arbejdsvilkår?

Sundhedskonferencen afholdes tirsdag d. 6. nov. 2018 i de skønne, klassiske rammer på Bygholm Park Hotel i Horsens. Læs mere her

Sundhedskonferencen Jylland 2018’s tematiske ”røde tråd” er kvalitet i sundhedsarbejdet. Internationalt anerkendte forskere, faglige eksperter og dygtige formidlere vil på Sundhedskonferencen komme med deres bud på, hvordan vi kan løfte kvaliteten i sundhedsarbejdet yderligere til glæde for alle fagprofessionelle og såvel som, og ikke mindst, patienterne. Foredragsholderne vil – hver fra sit ståsted – bidrage med tankevækkende ny evidens, udfordre os og præsentere nye perspektiver på kvalitetsbegrebet i teori og praksis. Foredragsholderne vil desuden give os indsigt i handlemuligheder, herunder konkrete værktøjer, som gør os bedre i stand til at forandre og håndtere hverdagens udfordrende vilkår, og derved løfte kvaliteten i arbejdet i hverdagen.

På Sundhedskonferencen vil foredragsholderne bl.a. give svar på følgende spørgsmål:

Vi har skrottet Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, og erstattet den med 8 nationale kvalitetsmål, men er det et fremskridt?

Er kvalitet kun noget i beskuerens øjne – eller kan vi gøre det operationelt og måleligt?

Hvad er pseudoarbejde – og hvad betyder det for kvaliteten af sundhedsarbejdet?

Hvordan kan vi løfte kvaliteten i og af sundhedsarbejdet på baggrund af moderne placeboforskning?

Er der en afgrundsdyb kløft imellem den forståelse af kvalitet, der hersker i administrationen, og den som findes ”ude på gulvet”? Kan vi gøre noget ved det?

Hvordan undgår vi at skabe bureaukrati, og hvordan sikrer vi at bedre kvalitet er lig med bedre patientbehandling?

Gode beslutninger er en forudsætning for høj kvalitet i sundhedsarbejdet, både på ledelsesniveau og for den enkelte medarbejder, men hvorfor træffer vi ofte dårlige beslutninger?

Hvilke ”værktøjer” kan vi bruge for at optimere vores beslutningsprocesser mhp. højere kvalitet i sundhedsarbejdet (og i livet generelt)?

Hvorfor er samarbejdet på tværs af professioner og sektorer (stadig) så svært?

Hvad skal der til, for at få et frugtbart samarbejde på tværs – kræves der andet end personligt engagement og kompetencer?

 

Læs programmet her

Tilmeld dig her

Sundhedsfagligt personale