Formelt


Sted

Bygholm Park Hotel

Tilmelding

Sundhedskonferencen har hvert år fokus på tværfaglige og tværsektorielle udfordringer og samarbejde – og henvender sig bredt til alle indenfor social- og sundhedsområdet med interesse for hverdagsvilkår, ledelse og samarbejde.

Der er ikke på forhånd defineret en dato for sidste tilmelding, men ved sen tilmelding er der risiko for, at der er udsolgt.

Tilmeldingen foregår via denne side (klik her)

Tilmelding er bindende. Dog kan tilmeldinger godt “byttes” således et en anden person, end den tilmeldte, kan deltage i stedet for den oprindeligt tilmeldte. Sundhedskonferencen skal blot informeres om dette senest dagen inden Sundhedskonferencen.

Grupperabatter forudsætter samtidige tilmeldinger. Altså i én og samme email. Det er desuden en forudsætning for at opnå rabat, at der kan skrives én regning. Det vil bla. sige, at der kun skal anvendes ét EAN- eller CVR-nr. til opkrævning. Ligesom man ikke kan komme ned i en forretning 6 uger efter man har købt en skjorte og så købe en til – og på den baggrund forlange mængderabat, så kan man heller ikke eftertilmelde deltagere og opnå rabat på baggrund af tidligere tilmeldinger.

Afbestilling: Tilmeldinger er som bekendt bindende.
Dog er det muligt at afbestille på nedenstående betingelser. Udgangspunktet vil altid være, at tilmeldinger er bindende.
Afbestillinger max 7 dage inden konferencen: ingen refusion.
Afbestillinger max 3 uger inden konferencen: 25% refusion.
Afbestillinger max 6 uger inden konferencen: 50% refusion.
Afbestilling max 10 uger inden konferencen: 75% refusion.
Afbestillinger mere end 10 uger inden konferencen: 90% refusion.

Deltagergebyr dækker hele konferencearrangementet inklusive morgenbrød, formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe og kage mv.

Ved betaling udover forfaldstid beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på 100 kr.

Tilmeldingen foregår via denne side (klik her)

Hvis der opstår problemer med tilmeldingssiden eller lignende, så er I naturligvis altid velkomne til at sende en email til info@sundhedskonferencen.dk

Priser

Deltagelse pr person 2.287,- kr.
Gruppetilmelding (4 personer) 7.984,- kr. (15 % rabat) 
Tillæg – Gruppetilmelding pr person 1.995 kr. (15 % rabat)
Eksempel: 5 samtidige tilmeldinger, pris i alt 7.984 + 1.995 = 9.975 kr.

Alle priser er excl. moms.

Oplysninger til deltagerbetaling, sponsorat, regning m.v.

Sundhedskonferencen
Tlf: 2323 6109
Cvr: 32303471
Bank: Spar Nord
Registreringsnummer: 9280
Kontonummer: 4575631792

Force majeure mv.

Der tages til enhver tid forbehold for ændringer i programmet, enhver form for force majeure etc. Sundhedskonferencen er ikke ansvarlig for, hvis en eller flere annoncerede foredragsholdere bliver forhindret i at deltage uanset om årsagen er sygdom, vejrforhold, strejker eller en hvilken som helst anden årsag, men vil naturligvis til enhver tid tilstræbe at opretholde en konference, hvor indholdet er til alles tilfredsstillelse og det vil også sige at efterstræbe at skaffe alternative foredragsholdere eller andre løsninger, hvis det bliver nødvendigt. Sundhedskonferencen er tilsvarende ikke ansvarlig for, hvis en foredragsholder går i sort eller på anden måde leverer en utilfredsstillende præsentation. Det samme gælder enhver anden hændelse i øvrigt, der måtte forringe oplevelsen på dagen.
Arrangørerne er naturligvis på ingen måde ansvarlig for deltagernes transport til og fra konferencestedet. Det påhviler til enhver tid den enkelte at sikre sin egen deltagelse, og arrangørerne kan selvfølgelig ikke holdes ansvarlig for hverken strejker, strømafbrydelser, ekstremt vejr, sygdom eller andre forhold, der måtte forhindre den enkeltes deltagelse i konferencen.