Formalia


Sted

Bygholm Park Hotel

Tilmelding

Sundhedskonferencen har hvert år fokus på tværfaglige og tværsektorielle udfordringer og samarbejde – og henvender sig bredt til alle indenfor social- og sundhedsområdet med interesse for hverdagsvilkår, ledelse og samarbejde.

Vi modtager tilmeldinger, indtil der er udsolgt.

Tilmelding

Tilmelding er bindende. Dog kan du godt videregive din billet til en anden, bare husk at give os besked om navneændringer senest dagen inden Ældrekonferencen. Det er ikke muligt at få refunderet billetter med henvisning til “dobbelt tilmelding”,

Grupperabat kan opnås ved samtidig tilmelding af minimum 4 tilmeldinger – altså i én og samme mail. Senere tilmeldinger af flere deltagere kvalificerer ikke til rabat.

En forudsætning for at opnå rabat er, at vi kan udstede én samlet regning, dvs. til ét EAN- eller CVR-nr.

Ved tilmelding oplyses mail på samtlige deltagere. Disse mailadresser bruges til at fremsende evalueringsskemaer efter konferencen, til oplysninger om eventuelle programændringer samt invitation og program til fremtidige konferencer. Vi oplyser altid tydeligt, hvordan man kan frabede sig fremtidige mails.

Tilmeldingen foregår via denne side

Hvis der opstår problemer med tilmeldingssiden, så send en mail til info@ctku.dk

Deltagergebyr dækker hele konferencearrangementet inklusive morgenbrød, formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe og kage mv.

Deltagergebyr dækker hele konferencearrangementet inklusive morgenbrød, formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe og kage mv.

Tilmeldingen foregår via denne side

Afbestilling: Tilmeldinger er som bekendt bindende.
Dog er det muligt at afbestille på nedenstående betingelser. Udgangspunktet vil altid være, at tilmeldinger er bindende.
Afbestilling 0-20 dage inden konferencen: ingen refusion.
Afbestilling 3-8 uger inden konferencen: 50% refusion.
Afbestilling mere end 8 uger inden konferencen: 90% refusion.

Priser

PRISER
Deltagelse pr. person: kr. 2.295,00
Gruppetilmelding (4 personer): kr. 7.980,00
Tillæg – gruppetilmelding pr. person: kr. 1.995,00
Eksempel: 5 samtidige tilmeldinger, pris i alt kr. 7.980,00 + kr. 1.995,00 = kr. 9.975,00

Alle priser er ekskl. moms.

Ved for sen betaling beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr 100,- kr. pr. rykker.

Oplysninger til deltagerbetaling, sponsorat, regning m.v.

Danske Fagkonferencer
Tlf: 2323 6109
Cvr: 32303471
Bank: Spar Nord
Registreringsnummer: 9280
Kontonummer: 4575631792

Force majeure mv.

Der tages til enhver tid forbehold for ændringer i programmet, enhver form for force majeure etc. Sundhedskonferencen er ikke ansvarlig for, hvis en eller flere annoncerede foredragsholdere bliver forhindret i at deltage, uanset om årsagen er sygdom, vejrforhold, strejker eller en hvilken som helst anden årsag.

Vi vil naturligvis til enhver tid tilstræbe at opretholde en konference, hvor indholdet er til alles tilfredsstillelse, dvs. tilstræbe at skaffe alternative, kompetente foredragsholdere eller andre løsninger, hvis det bliver nødvendigt.

Sundhedsonferencen er ikke ansvarlig for en foredragsholders performancekvalitet på selve dagen eller andre uforudsete hændelser, der måtte forringe oplevelsen på dagen. Vi påtager os ikke ansvar for forstyrrelser i deltagernes transport til og fra konferencestedet. Det påhviler den enkelte at sikre sin egen deltagelse, så arrangørerne kan ikke holdes ansvarlig for hverken strejker, strømafbrydelser, ekstremt vejr, sygdom eller andre forhold, der måtte forhindre den enkeltes deltagelse i konferencen.