Materialer fra konferencen


Her bliver foredragsholdernes materialer gjort tilgængelige i det omfang foredragsholderne giver tilladelse til dette. (Der er desværre en del, der ikke tillader offentliggørelse).

Materialer fra Sundhedskonferencen 14. november 2019 på Scandic Bygholm

Jacob Torfing
Ledelse af samskabelse og samskabt styring 

Klaus Høyer
Et datadrevet sundhedsvæsen: Hvad vil det sige, og hvad betyder det for arbejdet i praksis?

Vibeke Lunding Gregersen og Henrik Tingleff
Hjernen på overarbejde – skab trivsel og balance med compassion

Materialer fra Sundhedskonferencen 6. november 2018 på Scandic Bygholm

Kjeld Møller Pedersen
Er kvalitet kun noget i beskuerens øjne – eller kan vi gøre det operationelt og måleligt?

Materialer fra Sundhedskonferencen 31. maj 2018 på Glostrup Park Hotel

Materialer fra Sundhedskonferencen Jylland 2017 på Scandic Bygholm

Pia Callesen
Metakognitiv metode – en ny, forskningsbaseret tilgang til stress!

Søren Voxted
Stigende kompleksitet: Ledelse af en samlet sundhedssektor

Materialer fra Sundhedskonferencen Sjælland 2017 på Glostrup Park Hotel

Per E Jørgensen
Interprofessionel Læring og Samarbejde (ILPS) – hvad er det? Hvad kan det bruges til? Og hvorfor gør vi det ikke bare?
 (Opdateret version i forhold til 2016)

Rasmus Willig
Afvæbnet kritik – offentligt ansattes kritik bliver ikke imødekommet, men i stedet ”lukket ned”, og endnu værre, vendt mod dem selv!

Steen Wackerhausen
Sprogets magt og forstandens forhekselse – om ”oversprog” og ”undersprog” i tværfagligt samarbejde i den offentlige sektor (opdateret version i forhold til 2016)

Anders Seneca
Kend Kerneopgaven! Glem alt om at tænke ud af boksen!

Materialer fra Sundhedskonferencen 2016 på Bygholm i Horsens

Per E Jørgensen 
Interprofessionel Læring og Samarbejde (ILPS) – hvad er det? Hvad kan det bruges til? Og hvorfor gør vi det ikke bare?

Rasmus Willig
Afvæbnet kritik – offentligt ansattes kritik bliver ikke imødekommet, men i stedet ”lukket ned”, og endnu værre, vendt mod dem selv!

Eva Just
Udfordringer og muligheder ved det tværfaglige samarbejde – ud fra modellen ”tværfaglig intelligens”

Steen Wackerhausen
Sprogets magt og forstandens forhekselse – om ”oversprog” og ”undersprog” i tværfagligt samarbejde i den offentlige sektor

Susanne Andresen
Et eksempel fra praksis: Det Mobile Laboratorium – et succesfuldt samarbejde på tværs

Grete Christensen
Konferencetale