Udstillere


Udstillerelementet er ikke i udgangspunktet en kerneydelse for Sundhedskonferencen. Sundhedskonferencen sætter derfor på forhånd et meget lavt maximum på 10 udstillere. Dette skyldes, at udstillerelementet ikke må virke for dominerende i forhold til konferencegæsterne. Det er imidlertid også vores erfaring, at mange konferencedeltagere sætter pris på, at der er lidt inspirende at se på i pauserne.

Ved at holde antallet af udstillere nede sikres imidlertid, at udstillerne ikke bliver dominerende i forhold til konferencens primære formål. Men samtidig sikres det, at udstillere har gode muligheder for at komme i dialog med konferencedeltagerne. Hele udstillerdelen er organiseret mindre stramt end på andre konferencer. Udstillerne har således et passende område til rådighed, hvor alle er garanteret et cafébord (hvis det har interesse). Det er tilladt at medbringe en roll-up, og der er strøm (husk ekstra forlængerledninger for en sikkerheds skyld)

Dialogen med udstillerne – og udstillerne imellem – skal være en positiv oplevelse for alle. Derfor opfordrer vi udstillerne til at samarbejde, så alle får en rimelig placering, og dermed en god oplevelse. Vi definerer således ikke på forhånd, hvordan standpladserne fordeles, men vi indgår i dialog med udstillerne på stedet om at få en hensigtsmæssig opstilling. Vi har tillid til, at det kan foregå i god ro orden (omend “først-til-mølle” princippe naturligvis spiller ind i denne sammenhæng). I øvrigt så forbeholder Sundhedskonferencen sig naturligvis ret til at henstille til en udstiller om at begrænse sit areal og at flytte rundt på det opstillede . Husk, at vi kun garanterer plads svarende til et cafebord.

Udover Sundhedskonferencens medarbejdere, så er personalet på konferencestedet flinke og imødekommende og hjælper gerne udstillerne med praktiske spørgsmål.

Som udgangspunkt blander Sundhedskonferencen sig ikke i detaljer vedr. udstillernes indhold og udtryk. Vi ønsker dog, at konferencedeltagerne skal opleve udstillerne som et plus, hvorfor vi forbeholder os ret til at afvise udstillere eller en bestemt udtryksform, hvis vi skønner, at der er en god grund til dette.

Pris for en stand inkl. 1 person, frokost mv. er 6.995 kr. + moms (bemærk, at denne pris ikke er blevet ændret siden den første Sundhedskonferencen i 2012). For yderligere aftaler om flere medvirkende personer, uddeling af materialer eller andre ønsker/forslag i øvrigt, kontakt Daniel på email daniel@sundhedskonferencen.dk eller tlf.: 23236109